Ev 6 [65] Helsfyr - [64] Etterstad, påkjøringsveg, på strekningen Alnabru - Sørenga, i retning mot Sørenga (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.05.2021 22:00 Gjelder til: 20.05.2021 06:00

Ev 6 Løkthaugentunnelen - Berrflogettunnelen, i Sørfold kommune (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Ledebilkjøring: 20:00-20:30, 21:30-22:00, 01:30-02:00, 04:00-04:30, 06:30-07:00. Jobbes kun i Berrfloget og Løkthaugen. Det jobbes ikke på bevegelige helligdager og i oddetallshelger Gjelder fra: 18.05.2021 19:00 Gjelder til: 10.07.2021 07:00
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web