Ev 6 Operatunnelen under Svartdalen (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 22.09.2019 21:00 Gjelder til: 24.09.2019 06:00

Ev 6 [67] Kåterud, avkjøring mot Nybrua, på strekningen Gardermoen - Hamar, i retning mot Hamar (Hedmark)

Midlertidig stengt: Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 18.09.2019 03:35 Gjelder til: 08.10.2019 23:59
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web