Ev 6 Operatunnelen under Ekeberg, forbindelsesveg, i retning mot Gardermoen (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 01.07.2021 00:05 Gjelder til: 01.07.2021 05:00

Ev 6 Operatunnelen under Svartdalen, i retning mot Sentrum (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 19.07.2021 22:00 Gjelder til: 20.07.2021 05:30
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web