Ev 6 [67] Alnakrysset - [63] Lodalsbrua, forbindelsesveg, på strekningen Alnabru - Sørenga, i retning mot Sørenga (Oslo)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 23:00 til 05:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Gjelder fra: 08.03.2021 23:00 Gjelder til: 10.03.2021 05:00

Ev 6 Sefrivatn, på strekningen Grong - Mosjøen (Nordland)

Midlertidig stengt: Stengt på grunn av bilberging. Gjelder fra: 06.03.2021 17:12
NNV_NyttFraNNV.png
NNV_KontaktOss.png

Autovern og trafikkskilting fra Trønderlag og over hele Nord-Norge

Nordnorsk Veisikring AS har lang erfaring som leverandør og montør av autovern (veirekkverk og brurekkverk) hovedsakelig i Nord-Norge, men også sørover til Trønderlag. Trafikkskilt har også blitt en del vårt tjenesteområde, da dette også er en viktig faktor med hensyn til trafikksikkerhet.

Vi jobber ut i fra Vegvesenet sin nullvisjon, det vil si null drepte og null skadde i trafikken. Vårt bidrag er i denne sammenhengen å levere trygge skilt- og autovernløsninger.

© 2011 | Nordnorsk Veisikring AS | Tel: +47 97 51 67 04 | E-post: bengt@nnv.as

Nettsideløsning og Webdesign fra Mosoft : Web